Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego Primal.pl

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – regulamin sklepu internetowego „Primal.pl”,
 • Sprzedawca: KENIG Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Gibalskiego 2/4, 91-849 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000218609, REGON: 473277896, NIP: 7272633987, adres poczty elektronicznej: kenig@kenig.pl, numer telefonu: 509-681-991 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora),
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://primal.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty lub dokonać Rezerwacji Produktów,
 • Sklep fizyczny – sklep rowerowy FAST BIKE, Gibalskiego 2/4, Łódź,
 • Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji,
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Produkt – towar sprzedawany w Sklepie Internetowym, znajdujący się w ofercie Sprzedawcy,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Sklepie Internetowym,
 • Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Sklepie Internetowym,
 • Rezerwacja – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego rezerwacja Produktu, który ma zostać zakupiony w Sklepie fizycznym.

 

2.

Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz dokonywania Rezerwacji Produktów, które dostępne są w Sklepie Internetowym.

3.

Realizowane będą jedynie potwierdzone przez Sklep Internetowy Zamówienia. Potwierdzeniem Zamówienia jest wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości e-maila z adnotacją "w trakcie realizacji". W przypadku braku Produktu, wskazanego rozmiaru lub długotrwałej niedostępności Produktu zamówienie zostanie odrzucone przez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail informującej o zmianie statusu na "zamówienie odrzucone". Przed wykonaniem tej czynności Sprzedawca dodatkowo skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną.

   4.

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

   5.

Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta w koszyku.

6.

 Na wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym wystawiamy paragon lub – na wyraźne życzenie Klienta – fakturę VAT. 

7.

 1. Zamówiony Produkt dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu (widocznym przy koszyku zamówienia). 
 2. Przy płatności przelewem w kwocie powyżej 250 zł koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
 3. W przypadku przesyłek pobraniowych koszt dostawy zależy od kwoty zakupu:
 4. zakup do 500 zł: dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – 25 zł,
 5. zakup do 500 zł: dostawa kurierem – 25 zł,
 6. zakup  powyżej 500 zł: dostawa gratis.
 7. W przypadku Poczty Polskiej wszelkie przesyłki w kwocie do 250 zł nie podlegają ubezpieczeniu.

8.

 1. Możliwe są następujące formy płatności:  
 2. za pobraniem: zapłata przy odbiorze Produktu gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej.  Warunkiem wysłania przesyłki za pobraniem jest potwierdzenie przez Klienta zamówienia przez kliknięcie w link w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie przez Sklep Internetowy bezpośrednio po dokonaniu Zamówienia. W przypadku zmiany warunków dostawy uzgodnionej np. mailowo lub telefonicznie, konieczne jest mailowe potwierdzenie przez Klienta zgody na wysłanie przesyłki w innej formie, np. za pobraniem;
 3. przelewem: przesyłamy e-mail zawierający numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego i po zaksięgowaniu wpłaty na koncie do godziny 12.00 w danym dniu roboczym Produkt pakujemy i wysyłamy pod wskazany w Zamówieniu adres.

 

 1. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu (widocznym przy koszyku zamówienia). 

  9.

W przypadku zapłaty przez Klienta za Produkt, którego Sklep Internetowy nie posiada na stanie i jeśli zamówienie nie zostało z ww. względów potwierdzone przez Sklep Internetowy do statusu "w trakcie realizacji" w ciągu 24h, pieniądze zostaną zwrócone do 3 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto lub – na życzenie Klienta – Sklep Internetowy zrealizuje inne uzgodnione Zamówienie.

10.

Po wpłynięciu płatności na wskazane przez Sklep Internetowy konto zamówienie Klienta zmienia status na "opłacone", o czym Klient zostaje poinformowany w stosownej wiadomości e-mail. Jeśli zamówienie zostało wcześniej potwierdzone i nie zostało odrzucone, odnotowanie płatności na koncie bankowym jest równoznaczne z przygotowaniem Produktu do wysyłki. Każda płatność odnotowana do godziny 12.00 w dniu roboczym danego dnia oznacza wysyłkę we wskazanej w zamówieniu Klienta formie – tego samego dnia. Wyjątkiem stanowią dni robocze poprzedzające niektóre święta obowiązujące na terenie Polski, np. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia lub Sylwester. Płatności odnotowane po godzinie 12.00 w każdy dzień roboczy oraz płatności odnotowane w ww. dniach mogą skutkować wysłaniem przesyłki w kolejnym dniu roboczym przy wysyłce kurierem. 

11.

 1. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2 – 5 dni roboczych. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1 – 2 dni roboczych, po wysyłce z magazynu Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku płatności przelewem termin dostawy wydłuża się o czas realizacji przelewu.          

12.

 1. Sklep Internetowy odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 
 2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę.
 3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie: a) pisemnej na adres: KENIG Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gibalskiego 2/4, 91-849 Łódź) lub b) drogą elektroniczną na adres e-mail: kenig@kenig.pl.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta.
 5. Produkt wadliwy wraz z reklamacją i opisem wady oraz danymi umożliwiającymi identyfikację (dokument zwrotu lub dokument sprzedaży) należy odesłać na koszt Sprzedawcy na adres:

KENIG Polska Sp. z o.o.

Sklep FAST BIKE

 1. Gibalskiego 2/4

91-849 Łódź

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania Produktu przez Klienta.

 1. Niektóre Produkty mogą być dodatkowo objęte gwarancją producenta (np. dożywotnia gwarancja na ramy rowerów ORBEA) lub gwarancją dystrybutora.     

    13.

W każdym z wymienionych w punkcie 12. Regulaminu przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, wszystkie koszty dostawy do Klienta ponosi Sprzedawca.     

    14.

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 15 dni od daty odebrania przesyłki. Wysyłka zwracanego Produktu następuje w dobrze zabezpieczonej paczce. Przesyłkę Klient wysłać może Pocztą Polską lub dowolną firmą kurierską. Klientowi zaproponowany będzie również odbiór ze wskazanego przez Klienta miejsca – firmą kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca i na koszt Sprzedawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 14.1. Regulaminu, zwrot płatności za zakupiony Produkt nastąpi w ciągu 10 dni od otrzymania paczki od Klienta. Zwrotowi podlega pełen koszt zakupu Produktu, wraz z kosztami dostawy, które poniósł Klient, chyba że Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę (wtedy Sprzedawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztu najtańszej oferowanej przez Sprzedawcę dostawy).

15.

 1. Klient może dokonać poprzez Sklep Internetowy Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi w Sklepie fizycznym. W przypadku rezerwacji Produktu umowa sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w Sklepie fizycznym oraz w terminie wskazanym w treści rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
 2. Klient otrzymuje potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez siebie podczas dokonywania Rezerwacji adres e-mail, zawierający co najmniej numer Rezerwacji oraz ostateczny termin odbioru produktu w Sklepie fizycznym w godzinach otwarcia Sklepu fizycznego. W przypadku dokonania Rezerwacji Produktu umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail. Po upływie wskazanego w wiadomości e-mail terminu Rezerwacja zostanie anulowana.
 3. W przypadku niedostępności danego Produktu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji z powodu braku Produktu lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji – z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jej realizacji.

 

16.

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. 

 17.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie Internetowym, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzeniem Zamówienia jest wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości e-maila z adnotacją "w trakcie realizacji".

18.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Polityka prywatności: informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „primal.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach (jeśli klient wyraził na to zgodę) i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim (za wyjątkiem firm spedycyjnych - Poczta Polska, Siódemka i DPD - wyłącznie w celu nadania przesyłki). Każdy zalogowany klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Więcej o polityce prywatności przeczytacie Państwo w dziale Polityka zarządzania COOKIES:  http://primal.pl/informacyjna-10.html    

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl